Retur & Reklamation

  • Iso Componenter ska alltid kontaktas vid retur/reklamation för att erhålla ett returnummer innan varan kan returneras.
  • För en korrekt behandling av returer/reklamationer ska retur- eller reklamationsrapport användas.
    Returer som inte är godkända av Iso Componenter i förväg mottages/behandlas ej.
  • Returpaket får inte skickas till Iso Componenter med postförskott, mottagarfrakt eller efterkrav.
  • Av kunden mottagna returnummer är endast godkända i 14 dagar.
  • Efter 14 dagar måste en ny returförfrågan göras till Iso Componenter.
  • För Retur och reklamationsärenden kontakta oss på: info@isocomponenter.se

Olika former av retur och reklamationer:

1. Felaktigt pris
1.1. Reklamationsrapport avseende felaktiga priser lämnas snarast till kreditering efter överenskommelse med Iso Componenter.
2. Felbeställning
2.1 Returrätten gäller endast oanvända varor och om originalförpackningen är i oskadat skick. Köparen står alltid för returfrakten.
2.2 Varor som normalt inte lagerförs av Iso Componenter tas ej i retur.
2.3 Anskaffningsvaror samt varor avvikande från standarmått eller specialtillverkade tas ej i retur.
3. Felleverans av Iso Componenter
3.1 Felleverans måste anmärkas på inom sju (7) dagar.
3.2 Ersättningsleverans av rätt produkt kan ske.
3.3 Returfraktsedel erhålls av Iso Componenter.
3.4 Returnering av vara skall ske inom sju (7) dagar efter det att Iso Componenter tillhandahållit returfraktsedel.
3.5 Kreditering sker med 100 % av nettobeloppet.
4. Kvalitetsreklamation
4.1 Retur ska normalt ske av alla reklamerade produkter.
4.2 Vid funktionsfel och/eller där reklamationsärendet ska föras vidare till Iso Componenters leverantör måste bevis på skadan uppvisas. Dokumentation när varan är såld till slutkund ska bifogas.
4.3 Iso Componenter och dess leverantör utreder och avgör om reklamationskrav ska godkännas. I de fall reklamationskrav inte godkänns informerar Iso Componenter om orsaken till detta.
4.4 Om ersättningsleverans av någon anledning ej kan ske, görs kreditering med 100 %
(eller enl. överenskommelse).
4.5 Eventuella ersättningsanspråk utöver varans värde hänvisar Iso Componenter till paragraf 12 i Iso Componenters försäljnings- & leveransbestämmelser på hemsidan www.isocomponenter.se
4.6 Vid eventuella reparationer av reklamerad vara utgår ingen ersättningsvara under reperationstiden.
4.7 Returnering av vara skall ske inom sju (7) dagar efter det att Iso Componenter tillhandahållit returhandlingar.
4.8 Om Iso Componenter väljer att inte godkänna reklamationen debiteras kunden eventuell utlagd fraktkostnad.
5. Transport
5.1 För ej utlösta paket debiteras köparen våra utlagda fraktkostnader, dock lägst 250 kronor exklusive moms
5.2 Skadat gods vid ankomst anmäls direkt till chauffören och måste anmärkas på frakthandlingarna.
5.3 Dold skada måste rapporteras till Iso Componenter inom sju (7) dagar.
5.4 Skador som ej är anmärkta inom sju (7) dagar tar Iso Componenter inget ansvar för.

Returavdrag sker i nedan fall med följande procentsats (fakturerat belopp):
1. Generellt returavdrag på lagervara 35 %.
2. Produkt är i begagnat skick 100 % avdrag
3. Skadad produkt/emballage (Iso Componenter kan ej sälja vidare) 100 % avdrag
4. Vid möjlig fabriksretur gäller fabrikens returavdrag + utlandstransport tillbaka till fabrik.